Hem
Just nu
Mullvadens biologi
Fångstteknik
Produkter &
tjänster
Totalsanering &
årsabonnemnag
Lokala agenter
Återförsäljare

MSF Swiss Flex®


Bekämpningsteknik för mullvads- och sorkangrepp

 

Den Gamla Möllegården
Paul Gerber, Generalagent
MSF Swiss Flex
Gröstorp 9, 272 94 Simrishamn

Telefon: 070-30 50 152
E-post info@mullvadbort.nu
Bg: 5592-3841
Org.nummer: 470619-7037

Fångstteknik - tips & tricks

Bruksanvisning till MSF Swiss Flex finns att ladda hem och att läsa nu direkt.

Läs mer >>

Man kan bekämpa mullvadar när som helst under året - bara jorden inte är frusen. Bästa tidpunkten är emellertid under hösten (september-december) eller våren (mars-maj). Grävaktiviteten är då som mest intensiv och chansen att ta djuret med fällan är störst.

En enda mullvad kan på några få timmar utan problem producera 10 eller fler jordhögar på en yta av ca. 200 kvm. Därför är det mycket viktigt att börja bekämpningen med MSF Swiss Flex-fällorna så fort som möjligt för att begränsa skadorna.

Under mindre jordhögar brukar det bara finnas en "genomfartsgång" eller ett färre antal gångar. Under större jordhögar brukar det emellertid röra sig om ett bo där upp till 5 gångar möts ("trafikplats"). Här bör man sätta en fälla i varje gång.

Vid arbete med fällan rekommenderas handskar (mänsklig doft!), dock det är inte bevisat att det är utslagsgivande för fångstresultatet.

Mullvadsbekämpning är en ständigt återkommande sysselsättning då nya djur tar över gamla, övergivna gångsystem. Infångade, döda mullvadar bör lämnas i gången. Detta stör andra mullvadar och nya angrepp försenas.

Mullvadens biologi. För att framgångsrikt bekämpa mullvadar eller sorkar krävs en viss kännedom om dessa skadedjur. Läs mer >

 

     
   

Den Gamla Möllegården
Paul Gerber, Generalagent MSF Swiss Flex
Gröstorp 9, 272 94 Simrishamn
Telefon: 070-30 50 152     E-post: info@mullvadbort.nu
 Org.nummer: 470619-7037