Hem
Just nu
Mullvadens biologi
Fångstteknik
Produkter &
tjänster
Totalsanering &
årsabonnemnag
Lokala agenter
Återförsäljare

MSF Swiss Flex®


Bekämpningsteknik för mullvads- och sorkangrepp

 

Den Gamla Möllegården
Paul Gerber, Generalagent
MSF Swiss Flex
Gröstorp 9, 272 94 Simrishamn

Telefon: 070-30 50 152
E-post info@mullvadbort.nu
Bg: 5592-3841
Org.nummer: 470619-7037

Stor och två små högarBruksanvisning

 • Vid arbete med fällan rekommenderas handskar (mänsklig doft!), dock det är inte bevisat att det är utslagsgivande för fångstresultatet.
 • Optimalt är att sätta ut minst 4-6 fällor vid samma tillfälle. Det enklaste är att sätta fällor under små högar.
  Under mindre jordhögar brukar det bara finnas en "genomfartsgång" eller ett färre antal gångar. Under större jordhögar brukar det emellertid röra sig om ett bo där upp till 5 gångar möts ("trafikplats"). Här bör man sätta en fälla i varje gång.
 • Sätt alltid fällorna under jordhögar i kanten av en angripen yta.

Ladda hem Bruksanvisningen
Word (ver 2000, 270 kb)
Acrobat (ver 3, 250 kb)

   

För pekaren över bilden för att byta bild.
(Vänta! Det tar 5-10 sek första gången)

Förberedelse av mullvads-/sorkhålet

 1. Avlägsna jorden från alla jordhögar och vänta (ca 1 dag), tills djuret har gjort nya högar.
 2. Frilägg gången i denna nya jordhög med hjälp av en spade. Hålet måste vara 10-15 cm brett (d v s ca en spadbredd) och 20-30 cm långt (ca 2 spadbredder).
 3. Gångarna måste nu vidgas till ca 10 cm i diameter och ca 10-15 cm in i respektive hål så att fällorna lätt kanföras in. Obs: fällan måste föras in så exakt som möjligt i gångriktningen!

   

För pekaren över bilden för att byta bild

Fällan spännes

 1. Fatta spännarmarna med båda händerna: spännarm med ögla i vänster hand och spännarm utan ögla i höger.
 2. Kläm ihop de båda spännarmarna och håll dem i vänster hand. Höger hand är nu fri.
   
 1. Vrid övre utlösarstångs fixeringshake åt vänster så att piggen går in i öglan bakifrån, dvs från dig och utåt.
   

För pekaren över bilden för att byta bild.

 1. Fällan spännes genom att den övre utlösarstångens fixeringshake placeras framför den undre utlösarstångens fixeringshake.
  Nu är fällan redo att placeras i mullvads-/sorkhålet.
   

Placering av fällan i det förberedda hålet

Innan den spända fällan placeras på sin plats, måste man föra in handen i gången och känna efter att inga sidogångar finns där mullvaden kan smita förbi fällan.

 1. Håll fällan spänd genom att hålla de båda fixeringshakarna med tumme och pekfinger.
 2. För in fällan i hålet så att fångklorna kommer in så långt som gången vidgats. Stötta fällan med en liten sten el dyl.
   
 1. Gångöppningen förslutes nu försiktigt med lite jord, men så att lite ljus och luft fortfarande kan komma in i gången.
 2. Ytterligare fällor placeras nu likadant i andra gångar.
  Allt är nu klart!

För pekaren över bilden för att byta bild

Infångade, döda mullvadar bör lämnas i gången. Detta stör andra mullvadar och nya angrepp försenas.
Mullvadsbekämpning är en ständigt återkommande sysselsättning då nya djur tar över gamla, övergivna gångsystem.

Garanti

Om dessa råd, liksom bruksanvisningen, strikt följs garanteras 100% framgång i bekämpningen av mullvadar med hjälp av MSF Swiss Flexfällorna. Annars får ni pengarna tillbaks!
Dessutom får ni vårt sista råd av det galghumoristiska slaget...

   

Den Gamla Möllegården
Paul Gerber, Generalagent MSF Swiss Flex
Gröstorp 9, 272 94 Simrishamn
Telefon: 070-30 50 152     E-post: info@mullvadbort.nu
 Org.nummer: 470619-7037